Ett växtsläkte tillhörande familjen fabaceae (ärtväxter) som innehåller gleditsiosider (triterpensaponiner). En art som odlas som prydnadsväxt är korstörne (gleditsia triacanthos).


Bilder