Sällsynta, långsamt växande och godartade intraventrikulära tumörer, som ofta är asymtomatiska och upptäcks slumpmässigt. Histologiskt kan tumörerna klassificeras som ependymom och visar tillväxt av subependymala, fibrösa astrocyter bland de ependymala tumörcellerna.


Bilder