Ett paragangliom som drabbar glomus jugulare, en mikroskopisk bildning av kemoreceptorvävnad i bulbus venae jugularis adventitia. Tumören kan ge förlamning i stämbanden, yrsel, attacker av medvetslöshet och nystagmus. Den är inte operabel, men strålbehandling ger god effekt, och permanent kontroll uppnås oftast, trots att tumören långsamt återkommer.


Bilder