En icke-neoplastisk sjukdom av okänt ursprung som börjar med inflammation, sårbildning och perforering av näsans vävnader och gommen, och som fortskrider med gradvis nedbrytning av ansiktets mittlinjestrukturer.


Bilder