Anogenitala sår orsakade av calymmatobacterium granulomatis, att särskiljas från lymphogranuloma inguinale (lymphogranuloma venereum), som orsakas av chlamydia trachomatis. Diagnosen görs genom påvisande av typiska, intracellulära Donovankroppar i utstryk av krossad vävnad.


Lämna ett meddelande om 'Granuloma inguinale'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer