graviditet som varar längre än den normala tiden. Hos människa blir detta tiden efter dag 294 av havandeskapet.


Bilder