Ett växtsläkte inom familjen fabaceae (ärtväxter). Växterna innehåller griffonia simplicifoliaagglutinin-l och griffonin.


Bilder