En växtart tillhörande släktet gymnema som innehåller gymnemsyra (triterpensaponiner), vilken påverkar blodsockerhalten, samt gurmarinprotein.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer