Ett växtsläkte inom familjen cucurbitaceae (gurkväxter). Ur växterna erhålls gypenosider och triterpensaponiner.


Bilder