Tillväxttakt hos fostret som är sämre än den förväntade vid varje tidpunkt under graviditeten.


Bilder