En form av arbovirusencefalit som främst drabbar hästar, och som är endemisk för de västra och centrala delarna av nordamerika. Smittan kan överföras till människor genom myggan culex tarsalis och andra myggarter. Kliniska tecken är bl a huvudvärk och influensaliknande symtom, med efterföljande mental påverkan, kramper och koma. I ett fåtal fall leder inflammationen till döden.


Lämna ett meddelande om 'Hästencefalomyelit, västlig'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer