En form av arbovirusencefalit som är endemisk för centralamerika och de nordligaste delarna av sydamerika. Viruset, venezuelansk hästencefalitvirus, sprids till människor och hästar via bett av myggor av flera arter. Hos människor kan infektion vara symtomfri eller påminna om en lindrig influensa. En vanligtvis mild form av hjärninflammation kan förekomma och i ett fåtal fall leda till krampanfall och koma.


Lämna ett meddelande om 'Hästencefalomyelit, venezuelansk'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer