Ett syndrom knutet till ökat atmosfäriskt tryck och kännetecknat av skakningar, illamående, yrsel, nedsatt motorisk och mental förmåga och krampanfall. Tillståndet kan drabba djupdykare (300 m och djupare) vid inandning av blandgas av syre och helium och beror på en nervstimulerande effekt hos heliumgasen.


Lämna ett meddelande om 'Högtryckssyndrom, neurologiskt'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer