Ett sjukligt tillstånd av syrebrist orsakat av minskat syretryck på hög höjd.


Lämna ett meddelande om 'Höjdsjuka'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer