Oförmåga att uppfatta ljud med frekvenser högre än 1000 Hz.


Wikipedia

Lämna ett meddelande om 'Hörselnedsättning, högfrekvens'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer