Ett syndrom, kännetecknat av kronisk, ständig diarré (som varat mer än en månad) utan påvisbar infektionsorsak hos en HIV-positiv person. Tarmsjukdomen antas bero på direkta eller indirekta effekter av HIV på tarmslemhinnan. hiv-enteropati är en uteslutningsdiagnos som kan ställas först sedan andra diarrésjukdomar kunnat avfärdas.


Bilder