Produktion av neutraliserande antikroppar hos personer som utsatts för smitta med humant immundefektvirus (hiv, HTLV-III/LAV).


Bilder