Infektioner orsakade av humant T-cell lymfotropt virus typ II (HTLV-II).


Bilder