inflammation i halsmandlarna, ofta orsakad av bakterieinfektion. Den kan vara akut, kronisk eller återkommande.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer