Ett växtsläkte av familjen rubiaceae (måreväxter). hamelia patens är en medicinalväxt.


Bilder