Missbildningar av handen eller del av handen, vilka uppkommit efter födseln pga skada eller sjukdom.


Bilder