Avvikelser från normal form eller storlek med missbildning av handen som följd, som uppkommit vid eller före födseln.


Bilder