Infektioner orsakade av virus av släktet hantavirus. Dessa yttrar sig i form av åtminstone fyra olika kliniska syndrom: blödarfeber med njursyndrom, orsakade av hantaanvirus; ett lindrigare syndrom med samma symtom, orsakat av seoulvirus; nephropathia epidemica (sorkfeber), orsakad av puumalavirus; och pulmonellt syndrom, orsakat av Sin nombrevirus.


Lämna ett meddelande om 'Hantavirusinfektioner'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer