Ett växtsläkte av familjen lamiaceae (kransblommiga växter) som är närbesläktat med den europeiska polejmyntan (mentha pulegium). hedeoma pulegioides är den amerikanska polejan.


Bilder