En sickle cell-sjukdom kännetecknad av förekomst av såväl hemoglobin S som hemoglobin c. Tillståndet påminner om, men är mindre allvarligt än, sickle cell-anemi.


Bilder