Akut febersjukdom i framförallt asien. Typiska tecken är feber, utmattning, kräkningar, blödningsfenomen, chock och njursvikt. Tillståndet kan orsakas av flera nära besläktade arter av släktet hantavirus. Den svåraste formen orsakas av hantaanvirus, vars naturliga värd är gnagaren Apodemus agrarius (brandmus). Lindrigare former orsakas av seoulvirus och överförs via Rattus rattus (svartråtta) och Rattus norvegicus (brunråtta), och puumalavirus, som överförs med Clethrionomys glareolus (skogssork).


Lämna ett meddelande om 'Hemorragisk feber med renalt syndrom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer