Bakterieinfektioner, oftast orsakade av pasteurella multocida, vilka kännetecknas av blödningar i underhudsvävnader, seösa hinnor, muskler, lymfkörtlar och inre organ. Dessa infektionssjukdomar ses oftast hos djur och sällan hos människor.


Lämna ett meddelande om 'Hemorragisk septikemi'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer