En grupp virussjukdomar av varierande etiologi, men med likartade kliniska kännetecken; ökad kapillärgenomsläpplighet, leukopeni och trombocytopeni är drag, gemensamma för samtliga. Typiskt för blödarfebrar är plötslig början, feber, huvudvärk, allmän muskelvärk, ryggont, konjunktivit och svår utmattning, med efterföljande blödningssymtom. Blödarfeber med påverkan på njurarna kallas hemorragisk feber med renalt syndrom.


Lämna ett meddelande om 'Hemorragiska febrar, virala'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer