Kliniskt allvarlig, akut nötkreatursjukdom som orsakas av icke-cytopatiska former av bovint diarrévirus 2. Utbrotten kännetecknas av hög sjuklighet och dödlighet.


Bilder