Ett växtsläkte (lokor) i familjen Apiaceae. Växterna innehåller kumariner. I sverige finns arterna björnloka (H. sphondylium) och jätteloka (H. mantegazzianum).


Bilder