infektion framkallad genom inandning eller intag av sporer från svampen histoplasma capsulatum av släktet histoplasma. Den har världsomfattande utbredning och är särskilt vanlig i den amerikanska mellanvästern.


Lämna ett meddelande om 'Histoplasmos'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer