infektion framkallad genom inandning eller intag av sporer från svampen histoplasma capsulatum av släktet histoplasma. Den har världsomfattande utbredning och är särskilt vanlig i den amerikanska mellanvästern.


Bilder