En form av bakteriell meningit som orsakas av mycobacterium tuberculosis eller, i sällsynta fall, mycobacterium bovis. Bakterierna sprider ut sig i hjärnhinnorna och bildar mikrotuberkulom som så småningom brister. det kliniska förloppet brukar vara subakut och förvärras under loppet av flera dagar eller längre. huvudvärk och hjärnhinneretningar följs av krampanfall, hjärnnervstörningar, lokal nervsvikt, somnolens och därefter koma. Infektionen kan drabba såväl immunkompetenta personer som uppträda som opportunistisk infektion vid aids och andra immundefektsyndrom.


Bilder