Läckage av blod till mitthjärnan, bryggan eller den förlängda märgen efter skallskada. Diffus axonal skada ingår ofta. Kliniska manifestationer kan inkludera ögonrörelserubbningar, ataxi (koordination srubbningar), förlamning, permanent vegetativt tillstånd och koma.


Bilder