En manifestation av hjärtsvikt beroende på ökat tryck i vener och kapillärkärl och ofta förknippad med natriumretention i njurarna.


Bilder