Hudåkommor till följd av infektion med treponema pallidum. Under primärstadiet, 18-21 dagar efter infektionstillfället, visar sig en eller fler blemmor (schanker). Vid utebliven behandling utvecklas under sekundärstadiet icke-destruktiva, övergående rodnader och makulopapulösa exantem eller fjälliga, variga utslag.


Lämna ett meddelande om 'Hudsyfilis'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer