Livmodertumör som uppkommer ur kvarvarande trofoblaster, sannolikt efter en hydatidmola. Invasiva hydatidmolor uppträder hos ungefär 15% av de patienter som aborterat en fullständig mola, och mer sällan efter andra graviditetstyper. De kan tränga igenom myometriet (livmoderväggen) och spräcka livmoderkärl så att blödning uppstår.


Wikipedia

Lämna ett meddelande om 'Hydatidmola, invasiv'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer