Blåsformiga utslag som ofta återkommer sommartid under barndomen, vanligtvis på solexponerad hud. Utslagen omges av en rodnad och liknar vaccinationsställen.


Bilder