Koppling av en hydroxylgrupp till en förening i en position där den inte tidigare funnits.


Bilder