Ett tillstånd med onormalt höga nivåer av amylaser i serum. hyperamylasemi till följd av pankreatit eller andra orsaker kan differentieras genom analys av amylasets isoenzymer.


Bilder