En tillbakabildande tandförändring som kännetecknas av onormalt stor tillväxt av sekundärt cement på tandytan. det kan ske på alla delar av tanden, men oftast på de nedersta två tredjedelarna (mot rotspetsen) av tanden.


Bilder