En heterogen grupp sjukdomar med det gemensamt att det föreligger varaktig eosonofili av okänd orsak och bristande funktioner i berört organsystem, inkl. hjärtat, centrala nervsystemet, njurarna, magtarmkanalen och huden. det är en kraftig ökning av antalet eosinofiler i blodet, som vid leukemi, och omfattande infiltration av eosinofiler i de olika organen. Tillståndet bedöms ofta som idiopatiskt.


Lämna ett meddelande om 'Hypereosinofilt syndrom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer