En svårartad komplikation till typ 2-diabetes. Tillståndet kännetecknas av extrem hyperglykemi, dehydrering, serumhyperosmolaritet och sänkt medvetande som leder till koma, utan ketos eller acidos.


Lämna ett meddelande om 'Hyperglykemisk hyperosmolär icke-ketotisk koma'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer