En ärftlig sjukdom som kännetecknas av en islolerad höjning i plasma av endogent syntetiserad triglycerid, bunden till VLDL. det anses vara ett autosomalt dominant drag.


Bilder