Hög röntgengenomsläpplighet i en lunga, med minskad storlek och kärlutbredning. Fenomenet är ofta förenat med obliterativ bronkiolit och med adenovirusinfektion under barndomen.


Bilder