Onormalt höga halter av natrium i blodet.


Lämna ett meddelande om 'Hypernatremi'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer