Onormal ökning av mängden syre i vävnader och organ.


Bilder