Sömnstörning knuten till centrala nervsystemet och kännetecknad av lång nattsömn och perioder av dagtrötthet. De drabbade upplever svårigheter att vakna på morgonen, sömndruckenhet, omedvetet beteende och minnesrubbningar. Till skillnad från narkolepsi präglas tillståndet av längre sömnperioder dagtid, det finns ingen koppling till kataplexi, och sömntest registrerar inte insomnings-REM.


Bilder