För höga halter av urinsyra eller urat i blodet, i förhållande till deras löslighet i plasma vid 37 grader; gränsen går vid 0,42 mmol/l (0,7 mg/dl) hos män och 0,36 mmol/l (6,0 mg/dl) hos kvinnor. Tillståndet beror på överproduktion av urinsyra eller defekt njureliminering. hyperurikemi kan vara förvärvad, läkemedelsframkallad eller genetiskt betingad (lesch-nyhans syndrom). Tillståndet är förenat med högt blodtryck och gikt.


Lämna ett meddelande om 'Hyperurikemi'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer