Ett tillstånd vid vilket albuminnivån i blodet (serumalbumin) är lägre än normalt. det kan bero på nedsatt albuminsyntes i levern, ökad albuminkatabolism, ändrad albuminfördelning eller albuminförlust via urin (albuminuri).


Bilder

Wikipedia

Lämna ett meddelande om 'Hypoalbuminemi'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer