Ett medfött eller förvärvat sjukdomstillstånd med otillräcklig produktion av aldosteron i binjurbarken, vilket leder till minskad aldosteronförmedlead syntes av na-k-atpas i njurarnas tubulära celler. Till de kliniska symtomen hör hyperkalemi, natriumförlust, lågt blodtryck, och ibland metabolisk acidos.


Bilder